top of page

Prometeus - AFEV

És un programa que prepara, informa, motiva, orienta i acompanya els estudiants de secundària cap a l'educació superior, amb la participació d'entitats, agents educatius, socials i voluntariat. A través de tallers, activitats i mentoratge, promou l'èxit educatiu i l'equitat en quatre fases: institut, transició, universitat o estudis superiors i món laboral.

Prometeus AFEV
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page