top of page

Escola Municipal de segones oportunitats

És un programa socioeducatiu per a joves de 16 a 21 anys que han interromput el seu itinerari educatiu. El programa dura dos anys i és gratuït i voluntari. Els joves poden accedir mitjançant el Servei d'Orientació Pla Jove del Consorci d'Educació, els serveis socials municipals o per sol·licitud directa.

L'Escola ofereix tutoria personalitzada, formació tècnica professional i suport interdisciplinari per facilitar el retorn a l’educació i l'accés al mercat laboral. L'objectiu és acompanyar, orientar i donar suport als joves en la seva transició cap a la vida adulta, reintegrant-los al sistema educatiu o capacitant-los per a l'accés al món laboral.

bottom of page